Không miễn thuế cho nhà thầu (B) tham gia các dự án viện trợ

Hỏi: Công ty TEKKEN CORPORATION của Nhật là nhà thầu chính xây dựng các cây cầu giao thông nông thôn các tỉnh miền Trung theo chương trình của JICA qui định sử dụng khoản viện trợ như sau: Chính Phủ Việt Nam đảm bảo các hàng hóa và dịch vụ... được miễn các loại phí, cảng vụ, thuế trong nước và các loại thuế tài chính khác của nước Việt Nam. Vậy công ty có được miễn thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp (DN) của bạn là nhà thầu, là một DN đang hoạt động tại Việt Nam nên có nghĩa vụ trả đầy đủ các khoản thuế theo luật pháp của Việt Nam, Bạn đang hiểu sai về Hiệp định tài trợ theo chương trình có sự tham gia của JICA.

Với nội dung của Hiệp định, khoản tiền mà Ban quản lý dự án giao thông nông thôn sử dụng theo chương trình của JICA sẽ không được dùng để trang trải cho các khoản thuế. Các nhà thầu (bên B) cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Bên A (Ban quản lý) theo giá có thuế GTGT, Bên A sẽ dùng vốn đối ứng của Việt Nam để thanh toán cho số tiền thuế ghi trên Hoá đơn GTGT của Bên B.

Đối với bên B là DN của Bạn: Có nghĩa vụ nộp thuế TNDN dựa trên kết quả kinh doanh của mình, nghĩa là doanh thu (tiền được A thanh toán) sau khi trừ đi (-) chi chí, nếu có lãi (+) thì nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Bạn nên tham khảo Thông tư số 123/2007 của Bộ Tài chính để hiểu rõ hơn về thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

(eFinance)