Không thu thuế môi trường với hàng hoá nhập khẩu làm nguyên liệu

Hỏi: Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng là túi ni lông (PE bag) theo loại hình nhập SXXK.Túi ni lông này dùng để thổi lồng vào bên trong bao bì dệt PP, sau đó được phun keo, cột dây dính vào bao bì PP để trở thành bao bì dệt PP có túi lót, rồi xuất khẩu bao bì dệt PP này ra nước ngoài. Vậy chúng tôi có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại điều 2 của Thông tư số 159/2012/TT-BTC có quy định:

 “2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì cơ sở sản xuất hàng hoá phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi bán hàng hoá.

Ví dụ 6: Doanh nghiệp A nhập khẩu 40 kg túi ni lông về để gia công thêm một số chi tiết như in nhãn hoặc gia công thêm để thành sản phẩm khác so với túi ni lông ban đầu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu thì Doanh nghiệp A không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 40 kg túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.

Ví dụ 7: ....”

Trường hợp bạn hỏi như nêu trong thư là đúng với quy định nêu trên. Nói cách khác các bạn sẽ không phải nộp thuế bảo vệ môi trường tại khâu nhập khẩu cũng như khâu xuất khẩu.

Lưu ý rằng các bạn phải đăng ký định mức theo quy định áp dụng đối với loại hình mở tờ khai sản xuất xuất khẩu và số tiêu hao vượt định mức coi như được doanh nghiệp tiêu dùng nội bộ sẽ bị truy nộp thuế bảo vệ môi trường.

Bạn đọc vui lòng nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Thông tư số 159/2012 và Thông tư số 194/2010 để làm cho đúng.

(eFinance)