Không tính nộp thuế GTGT đối với lãi tiền cho vay của DN

Hỏi: Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho doanh nghiệp T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi. Công ty cổ phần VC phải kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi từ hợp đồng cho vay nêu trên. Như vậy doanh nghiệp hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề trên?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại điều 5, khoản 2 của Thông tư (TT) số 06/2012 mà Bạn đọc trích dẫn có nội dung quy định rằng chỉ có các ông ngân hàng , tổ chức tín dụng (là những tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng) cho vay tiền thì việc cho vay đó mới được xếp vào hoạt động “cấp tín dụng” không chịu thuế GTGT. Trước khi ban hành TT số 06/2012, Bộ Tài chính đã xin ý kiến NHNNVN về việc này nhưng không nhận được sự nhất trí về việc không áp thuế GTGT đối với khoản cho vay của doanh nghiệp (DN) nên TT mới có quy định trên.

Hiểu được sự bức xúc của cộng đồng DN cũng như lý lẽ đời thường (các ông ngân hàng thì cũng là doanh nghiệp và không có lý gì khi áp thuế với riêng ta mà lại không áp thuế với ông ngân hàng), Bộ Tài chính kiên trì báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Kết quả là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/92012 với nội dung là hoạt động cho vay mà Luật Tổ chức tín dụng không cấm, Bộ Luật dân sự không cấm thì mang tính chất là cấp tín dụng nên không phải chịu thuế GTGT và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc không thu thuế GTGT đối với các khoản cho vay tiền của các DN tại công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012. Chính vì vậy, các DN đương nhiên thực hiện văn bản này, Bạn đọc hoàn toàn có thể yên tâm về việc này.

(eFinance)