Không tính, thu thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng xuất khẩu

Hỏi: Công ty muốn xuất khẩu mặt hàng bia Tiger dạng lon, trên hóa đơn VAT của đại lý bia xuất bán cho công ty chỉ thể hiện đơn giá và thuế VAT 10%. Chúng tôi được biết thì giá trên hóa đơn VAT của đại lý bia đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, xin hỏi là khi công ty mua hàng bia từ đại lý trên và xuất khẩu thì công ty có được hoàn lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nếu doanh nghiệp (DN) của bạn có chức năng xuất khẩu (XK) và cam kết mua bia của cơ sở SX để xuất khẩu thì DN của bạn sẽ được mua với giá không có thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Nói cách khác, giá bán trên hoá đơn GTGT của công ty sản xuất bia xuất cho DN của bạn sẽ thấp hơn giá trên hoá đơn mà họ xuất bán cho DN khác.

Dưới đây là quy định tại Điều 3 Thông tư số 05/2012 – Đối tượng không chịu thuế TTĐB:

“1.3. Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế.

Cơ sở sản xuất có hàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB quy định tại điểm này phải có hồ sơ chứng minh là hàng hoá đã thực tế xuất khẩu như sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất khẩu hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu giữa cơ sở sản xuất và cơ sở kinh doanh xuất khẩu.

- Hóa đơn bán hàng, giao hàng uỷ thác xuất khẩu.

- Biên bản thanh lý (thanh lý toàn bộ hoặc từng phần) hợp đồng bán hàng hoá để xuất khẩu, biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu thể hiện rõ các nội dung sau:

Tên, số lượng, chủng loại, mặt hàng, giá bán của hàng hoá đã thực tế xuất khẩu; hình thức thanh toán; số tiền và số, ngày chứng từ thanh toán hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng của người mua nước ngoài cho cơ sở xuất khẩu; số tiền và số, ngày của chứng từ thanh toán giữa cơ sở sản xuất với cơ sở xuất khẩu hoặc cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu; số, ngày của hợp đồng xuất khẩu, bản sao tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Đối với hàng hoá cơ sở xuất khẩu mua, nhận uỷ thác xuất khẩu để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB đối với các hàng hoá này khi tiêu thụ (bán) trong nước.”

Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại tình hình của DN mình để có thể bàn với công ty sản xuất bia thực hiện quy định trên. Bạn đọc có thể đến cục thuế tại địa phương nơi DN của bạn đăng ký nộp thuế để được hướng dẫn cụ thể hơn.

(eFinance)