Lãi tiền gửi có được giảm 30% thuế TNDN?

Hỏi: Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Chế tạo, sửa chữa kinh doanh các thiết bị cơ khí và thiết bị phụ tùng ngành nước; Xây dựng các công trình thủy lợi; Khảo sát các công trình khoan thăm dò... Trong năm 2011-2012, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và có một số tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tại ngân hàng, phát sinh lãi. Vậy lãi tiền gửi có được miễn giảm 30% thuế TNDN?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo điểm e, khoản 1, điều 1 của Thông tư số 154/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2011 của Quốc hội thì thu nhập của DN nhỏ và vừa đủ điều kiện được giảm thuế là tất cả các nguồn, riêng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bị loại trừ, đó là: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Lãi tiền gửi ngân hàng do DN có vốn tạm thời nhàn rỗi được tính vào thu nhập khác, sau khi đã trừ đi lãi tiền vay trả cho việc vay vốn. Khoản này không phải là thu nhập từ kinh doanh tài chính ngân hàng, cho nên không bị loại trừ khi xác định số thuế được giảm theo Thông tư số 154/2011.

(eFinance)