Lãi vay của công ty có được hạch toán chi phí tài chính?

Hỏi: Công ty tôi thành lập năm 2009 với số vốn ban đầu là 2.000 triệu đồng qua, tháng 7/2012 tăng số vốn điều lệ lên 20.000 triệu đồng. Trên báo cáo tài chính cuối năm 2012 sổ quĩ tiền mặt của công ty còn tồn khoảng 19.000 triệu đồng. Đầu năm 2013, công ty có vay một số vốn của ngân hàng để kinh doanh và trả lãi tiền vay. Vậy số lãi vay đó công ty có được hạch toán chi phí tài chính không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư số 123/2012 (trước đây là Thông tư số 130/2008, số 18/2011) quy định doanh nghiệp (DN) không góp đủ vốn điều lệ thì phần lãi vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đạo lý của quy định này là phải vay do DN thiếu vốn chủ sở hữu thì DN tự chịu. Các thông tư trích dẫn trên không có quy định hạn chế DN tính vào chi phí khi thực tế có vay vốn, có trả lãi, trong khi DN đang còn tiền.

Thông tin bạn nêu trong thư hỏi cũng chứa đựng một số điểm đang gây nhiều tranh cãi vì cần phải xem xét đến cả quá trình sử dụng vốn trong năm của DN. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cả năm DN thiếu vốn phải đi vay (hoặc số vốn phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn là nhằm vào mục tiêu đầu tư theo phương án định sẵn do Đại hội đồng cổ đông quyết định) trong khi cuối năm mới thu được tiền về và khi đó số dư tài khoản tiền mặt/tiền gửi ngân hàng mới tăng lên, trong khi đó các tháng trước không có dòng tiền DN phải đi vay.

(eFinance)