Làm thế nào xác định được thu nhập của người phụ thuộc?

Hỏi: Theo Nghị định 65/2013 thì mức thu nhập để xác định người phụ thuộc là không quá 1.000.000 đồng. Khi người lao động nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập thì làm thế nào cơ quan chi trả thu nhập xác định được thu nhập của người phụ thuộc dưới 1.000.000 đồng/tháng? Ví dụ đăng ký cho cha, mẹ ruột ngoài độ tuổi lao động có cùng hộ khẩu với người lao động?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nghị định 65/2013 và Thông tư hướng dẫn số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 đều dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Thuế TNCN và Luật Quản lý thuế. Tư tưởng và nội dung xuyên suốt của các văn bản luật này là trao cho người nộp thuế quyền và trách nhiệm tự khai, tự tính và tự chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm, nghĩa vụ khai thuế TNCN trước hết thuộc về là cá nhân, cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn và tổng hợp thông tin của cá nhân tại đơn vị mình. Cá nhân đó sẽ phải tự cung cấp, tự chịu trách nhiệm về việc kê khai người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Nếu tôi khai người phụ thuộc là bố vợ trong khi đó ông cụ có lương hưu trên 1 triệu đồng/tháng, thì tôi là người khai sai, sau này nếu bị phát hiện ra thì tôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính chứ không thể phạt bộ phận tài chính hay bộ phận nhân sự của cơ quan tôi.

Nếu bạn đang ở vị trí bộ phận quản lý của cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân thì không phải chịu trách nhiệm về việc này, tuy nhiên bạn cần phải thông tin đầy đủ cho nhân viên được biết.

(eFinance)