Lập hóa đơn GTGT bằng máy có được không?

Hỏi: Hóa đơn GTGT 3LL (loại hóa đơn GTGT đặt in) được lập đầy đủ thông tin và xuất in trên máy HP JET LASER ( thay vì phải viết tay) cho từng liên 1, liên 2 và liên 3 (xuất in 3 lần khác nhau) có nội dung thống nhất trên các liên của hóa đơn có cùng một số (đảm bảo các liên có nội dung giống nhau thì có được coi là hóa đơn hợp pháp không? Văn bản nào quy định về cách in hóa đơn này?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại khoản 1 của Điều 14 Thông tư số 64/2013 (trước đây là Thông tư số 153/2010) về nguyên tắc lập hoá đơn có quy định:

“1. Nguyên tắc lập hoá đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh ,.....

b) Người bán phải lập hóa đơn,....

,... Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa,... không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

c) Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Với quy định trên thì không ai cấm DN dùng máy in để lập hoá đơn đặt in và cũng không hạn chế in 01 lần ra các liên (như kiểu lập hoá đơn bằng viết tay, sử dụng giấy than theo truyền thống vài chục năm qua), cũng không có quy định cấm việc in mỗi lần 01 liên mà vẫn bảo đảm thống nhất cùng 01 số liệu.

(eFinance)