Lệ phí trước bạ ô tô

Hỏi: Tôi có mua một ô tô mới 100% theo theo tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp xe ô tô tải vừa chở người vừa chở hàng của tôi thực hiện nộp phí trước bạ tại thời điểm này phải nộp mức phí là bao nhiêu (2% hay là từ 10% đến 20%)? (hunglexuan77@yahoo.com.vn).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nếu xe ô tô đúng như bạn mô tả thì xe đó thuộc loại ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, thuộc diện nộp lệ phí trước bạ trong khung mức thu từ 10% đến 20% giá tính lệ phí TB.

Mức lệ phí cụ thể là 12% hay 15% là tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Chúng tôi xin đăng tải kèm theo quy định tại khoản 5, điều 6 của TT số 124/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ để bạn đọc tham khảo: 

Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô là 2%.

Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tại điểm này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa giới hành chính Nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trong đó:  Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; Thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị".

(eFinance)