Mã số hàng hoá và thuế suất thuế GTGT

Hỏi: Chúng tôi có nhập lô hàng vi sinh xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản thông thường mã HS là 3002.90.00 có thuế GTGT 5%. Nhưng sau có công văn của Vụ Chính sách thuế số 2356/BTC-CST về vi sinh có mã 3002.90.00 dùng trong sản xuất Yaourt, sữa áp thuế GTGT 10%. Hải quan cửa khẩu Tân sơn nhất yêu cầu và áp thuế GTGT của chúng tôi là 10%, như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại điều 10, Thông tư số 06/2012 thì mức thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với những mặt hàng thiết yếu là nguyên liệu cơ bản của đầu vào, sản phẩm đầu ra chưa qua chế biến của nông nghiệp, trong đó có phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng, thức ăn, nguyên liệu làm thức  ăn chăn nuôi… và được liệt kê tên gọi cụ thể của từng mặt hàng.

Đoạn cuối của điều 11 của Thông tư 06/2012 cũng quy đinh: “Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.”

Như vậy, mặt hàng hàng vi sinh xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản thông thường với mã số 3002.90.00 tại khâu nhập khẩu và các khâu lưu thông tiếp theo thuộc diện chịu thuế suất GTGT là 10% , đúng như nội dung công văn của Bộ Tài chính (do Vụ Chính sách thuế soạn thảo) mà bạn trích dẫn trong thư hỏi.

(eFinance)