Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư 153

Hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI thuê đất thực hiện dự án đầu tư sản xuất từ năm 2002 đến nay tại KCN Sóng Thần II. Theo khoản 1 điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC thì dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư) tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được miễn thuế. Vậy công ty tôi có được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có quy định dự án đầu tư thoả mãn tiêu chí dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc dự án thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì được miễn/giảm thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thuế.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 cũng quy định miễn/giảm thuế đối với dự án được ưu đãi theo pháp luật về đầu tư.

Dự án của bạn cần được đối chiếu, nếu đáp ứng tiêu chí lĩnh vực và/hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư như nêu trong thư hỏi thì thuộc diện được miễn/giảm.

Về thủ tục, doanh nghiệp của bạn cần khai các mẫu biểu kê khai về thuế theo Thông tư số 153/2011, Thông tư số 28/2011 kèm theo công văn gửi đến Cục Thuế Bình Dương, đồng gửi Chi cục Thuế Dĩ An. Doanh nghiệp thực hiện theo kê khai và được cơ quan thuế xem xét trả lời theo thẩm quyền quy định tại điều 15 Thông tư số 153/2011.

(eFinance)