Miễn thuế hàng quà tặng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu là sách do Nhà xuất bản Pathfinder Press tặng cho Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự Hội nghị VII khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cu-Ba.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Căn cứ điểm 4, Điều 107 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tiết b khoản 19 Điều 4 phần I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thẩm quyền xét miễn thuế theo quy định tại Điều 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên thuộc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Do đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được xem xét giải quyết cụ thể.

(eFinance)