Miễn thuế nhà ở đất ở duy nhất

Hỏi: Vào năm 2011, tôi mua căn nhà ở TP.Hồ Chí Minh, trước bạ sang tên tôi ngày 27/04/2011. Đến tháng 4/2013, tôi đổi sổ hồng mới, vì sổ hồng trước quá cũ. Sổ hồng mới của tôi được cấp ngày 20/05/2013. Đến ngày 03/07/2013, tôi công chứng, bán căn nhà trên... Mong Bộ Tài Chính, xem xét trường hợp của tôi, có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Ngày 15/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN. Theo đó, có quy định rõ cá nhân có duy nhất 01 căn nhà ở thì được miễn thuế TNCN. Cá nhân tự khai, tự cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư số 111/2013, cùng các mẫu biểu khai kèm theo và liên hệ với cơ quan nộp hồ sơ địa chính để được giải quyết. Lưu ý rằng có không ít trường hợp phát sinh phức tạp không phải do lỗi của chi cục thuế bởi vì cơ quan này chỉ có quyền tính thuế khi bộ phận địa chính chuyển đầy đủ hồ sơ có đủ thông tin về thửa đất, tình trạng đất, giá đất…

(eFinance)