Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nuôi cá tra

Hỏi: Tôi trực tiếp đầu tư nuôi trồng thủy sản mà cụ thể là cá tra, với số lượng rất lớn để bán cho các công ty thương mại, các công ty này bán cho các nhà máy sản xuất xuất khẩu. Theo qui định thì việc nuôi trồng thủy sản hưởng thuế suất là 0%, vậy nếu tôi nuôi trồng thì tôi có phải nộp thuế TNCN không?  

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại Khoản 5, Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có quy định về thu nhập miễn thuế đối với:

“5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.”

Với quy định này, trường hợp Bạn là cá nhân tự tổ chức nuôi trồng thuỷ sản, đầu ra của Bạn là Cá Tra bán cho các nhà máy chế biến thuỷ sản thì đương nhiên thu nhập của Bạn từ việc này đương nhiên được miễn thuế, kể cả thu nhập đó là rất rất lớn. Đây là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta dành cho Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Bạn được miễn thuế rồi nhưng nếu mở được sổ sách kế toán, theo dõi đầy đủ chi phí, thu nhập và công nợ phải thu, phải trả, ứng vốn của các nhà máy và thanh toán bù trừ nợ nần ,… cho mạch lạc thì sẽ rất là tốt cho công việc của Bạn và gia đình.

(eFinance)