Mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam

(eFinance Online) - Trả lời công văn số LVNHCM-TCHQ082016 ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản 1183/GSQL-GQ1 trả lời ý kiến như sau:
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế thì khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận còn hiệu lực theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm có tên sản phẩm thực tế kiểm tra không phù hợp với tên trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp và cơ quan hải quan đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc Công ty đề nghị xem xét cho phép nhập khẩu các lô hàng tương tự trong thời gian chờ thực hiện công bố mới sản phẩm mỹ phẩm là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

(T.H)