Nghĩa vụ thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí, thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo chức năng nhiệm vụ được giao bằng nguồn ngân sách cấp, không ký hợp đồng kinh tế, chỉ có quyết định giao nhiệm vụ. Vậy xin hỏi quý Bộ hoạt động này của dơn vị tôi có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập ngày nay được quyền làm nhiều việc hơn trước kia, đơn vị tự bảo đảm kinh phí thì quyền năng còn nhiều hơn. Tên gọi không quan trọng, nguồn thanh toán tiền cho việc làm cũng không quan trọng, vấn đề là họ có thu nhập thì sẽ trả thuế thu nhập thôi.

Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại về nếu nhiệm vụ được giao của các bạn được Nhà nước đặt hàng, thanh toán bằng nguồn NSNN thì đơn vị có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bởi Nhà nước cũng là một khách hàng.

Thận trọng hơn, cần kiểm tra lạicác khoản mục tính trong cơ cấu dự toán đơn giá nhiệm vụ nếu có cơ cấu khoản thu nhập chịu thuế tính trước thì càng yên tâm hơn khi kê khai nộp thuế.

Nếu chưa thật yên tâm, bạn đọc có thể báo cáo Thủ trưởng cơ quan có công văn (gửi theo đường văn thư) gửi đến Bộ Tài chính để được trả lời bằng văn bản.

(eFinance)