Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

(eFinance Online) - Ngày 10/8/2016 , Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco có công văn số 920/CV-KDQT&XNK/DMC về việc nêu tại trích yếu. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn 1184/GSQL-GQ1 trả lời ý kiến như sau:
Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Điểm c tiết 2 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đối với mặt hàng nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược công bố (không yêu cầu phải có giấy phép) cho hai đối tượng là “Cơ sở sản xuất thuốc được cấp số đăng ký” và “Doanh nghiệp kinh doanh có chức năng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc”.

Theo đó, trường hợp “Doanh nghiệp kinh doanh có chức năng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu nguyên liệu thuộc Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu (không yêu cầu phải có giấy phép) do Cục Quản lý Dược công b”.

Hồ sơ và thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d, tiết 2 khoản 2 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BYT dẫn trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

(efinance)