Nhờ bên A nhập khẩu giúp vật tư có bị sai phạm về thuế không?

Hỏi: Công ty B thực hiện xây lắp thiết bị điện cho một công trình xây dựng của chủ đầu tư A. Do bên B không có chức năng nhập khẩu nên khi cần nhập khẩu vật tư từ nước ngoài để phục vụ cho việc lắp ráp, bên B đã kí hợp đồng nhờ chủ đầu tư A đứng tên trên tờ khai hải quan và bên A sẽ đóng thuế NK và thuế GTGT của vật tư nhập khẩu đó. Như vậy là có bị vi phạm về thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại, các luật thuế thì các doanh nghiệp (DN) hoàn toàn có quyền nhờ, uỷ thác cho đơn vị khác có chức năng xuất nhập khẩu (XNK) thực hiện các đơn hàng XNK thay cho DN của mình. Các cam kết cần được ghi rõ trong hợp đồng, nêu rõ trách nhiệm của các bên, trong đó có trách nhiệm về thuế. Bên được uỷ thác có quyền yêu cầu bên uỷ thác trả tiền công cho mình dưới hình thức phí uỷ thác và đương nhiên, khoản tiền phí uỷ thác cũng phải tính thuế.

Với trường hợp của bạn, bên A hoàn toàn có quyền nhập khẩu giúp B các loại vật tư theo yêu cầu công trình của A khi B không có chức năng nhập khẩu. B thanh toán tiền cho A, kể cả tiền thuế NK do A nộp thay B, B thanh toán với bên A 2 khoản  tiền theo 2 hoá đơn (Hoá đơn xuất trả hàng NK uỷ thác và Hoá đơn GTGT tiền phí uỷ thác NK). Làm đủ các việc này thì 2 bên mới không bị xem là vi phạm pháp luật về thuế.

(eFinance)