Nộp lệ phí trước bạ lần 2 đối với xe biển NG là 2% hay 10%?

Hỏi: Khi nhập xe theo tiêu chuẩn miễn thuế, trước khi được cơ quan công an cấp đăng ký và lưu hành, chủ xe đã phải làm các thủ tục kê khai thuế trước bạ. Khi chuyển nhượng loại xe này cho chủ tiếp theo, chủ xe phải nộp thuế nhập khẩu và tiếp tục nộp thuế trước bạ. Vậy lần thứ 2 kê khai thuế trước bạ này có được coi là lần chuyển nhượng thứ 2 với tỷ lệ nộp thuế là 2% hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Hiện nay đang có 2 cách hiểu khác nhau về việc người đăng tên đăng ký sẽ nộp mức 2% hay 10%:

Cách hiểu 1:  Nộp 2% vì tại điểm b, khoản 2 điều 2 của Nghị định số 23/2013/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45/2013 về lệ phí trước bạ) quy định hiệu lực và hướng dẫn thi hành: “Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần thứ 2 trở đi nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.” 

Chúng ta hiểu nôm na là biển NG đăng ký lần đầu, còn nay là biển mới cho người Việt Nam (do mua xe biển NG) tức là đăng ký lần 2 rồi phải là 2%.

Cách hiểu 2: Nộp 10% theo khoản 4, điều 1 Nghị định 23/2013 về mức thu lệ phí trước bạ (điểm 5.b), đó là:  “Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần thứ 2 trở đi nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”

Ý kiến này cho rằng, lần ông nước ngoài đăng ký biển NG chưa nộp vì ông ta được miễn, còn bây giờ ông Việt Nam nộp thì là lần đầu nên phải là 10%.

Chúng tôi đang hiểu theo cách 1 và đang xin ý kiến cấp trên để hướng dẫn.

(eFinance)