Nộp thuế đối với chuyển nhượng dự án tại Lào

Hỏi: Công ty chúng tôi là thành lập ở Việt Nam có đầu tư 1 dự án ở bên Lào. Công ty tôi dự định sẽ chuyển nhượng/bán dự án đó cho một đối tác ở Lào. Vậy việc bán này chịu thuế suất bao nhiêu%? Loại hoá đơn xuất là hoá đơn giá trị gia tăng hay hoá đơn xuất khẩu?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định hiện hành, việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại ngoài lãnh thổ Việt Nam thì doanh nghiệp (DN) của bạn chỉ phải nộp cho NSNN của Việt Nam khoản thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng dự án.

Vì dự án này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không phải xuất hoá đơn mà làm hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp đối tác nhận chuyển nhượng là DN đăng ký hoạt động tại Việt Nam thì ngoài hợp đồng, chuyển tiền cũng có thể xuất thêm tờ hoá đơn GTGT và dòng thuế GTGT gạch chéo, nội dung ghi: Chuyển nhượng dự án xxx tại Lào theo hợp đồng số xyz ngày d/m/2013,…

Mức thuế suất phải nộp là 25% nếu việc chuyển nhượng này thực hiện trong năm 2013 và mức thuế mới 22% nếu chuyển nhượng trong năm sau.

(eFinance)