Nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo giá đất mới như thế nào?

Hỏi: Nhà tôi ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh có diện tích 418 m2 và diện tich nhà ở là 27,8 m2 mua từ năm 1997 với giá trị 51 triệu đồng, bà chủ đất đem sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, nên đến nay năm 2013 mới mượn đuợc sổ đỏ để tách và lập sổ đỏ cho mảnh đất tôi đã mua, nhưng tôi không biết tại sao giá trị thuế tổng cộng mà nhà đất huyện Bình Chánh yêu cầu nộp 63 triệu đồng?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Lẽ ra việc này cơ quan quản lý đất đai của huyện sẽ phải giải thích cặn kẽ cho bạn. Chính sách thu và thuế đối với đất đai rất là phức tạp vì nguồn gốc đất đai rất khác nhau, trong khi chính sách của Nhà nước có thay đổi nhiều trong các năm qua, nhất là từ 2003 khi có Luật Đất đai. Với thông tin bạn nêu trong thư hỏi chúng tôi xin trả lời nguyên tắc như sau:

Sổ đỏ được cấp lần đầu vào các thời điểm khác nhau và nghĩa vụ tài chính của từng sổ cũng khác nhau (ghi tại trang 4 của sổ). Năm 2013, mới sang tên cho chủ mới thì chủ mới (là bạn) sẽ chỉ phải nộp một khoản là lệ phí trước bạ tính theo giá đất bây giờ và tỷ lệ trước bạ là 0,5% nếu như trước đây chủ cũ không nợ nần gì (sổ đỏ năm 1997 không ghi nợ nghĩa vụ tài chính).

Với những số đỏ còn ghi nợ tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất thì nay phải truy nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân 2%.

Với những sổ đỏ còn ghi nợ một trong 2 khoản nêu trên thì chỉ phải truy nộp khoản nào còn nợ .

Với những thửa đất mà diện tích đăng ký cho chủ mới mà nhiều hơn diện tích trong sổ đỏ thì phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo giá đất mới cho phần diện tích thực tế tăng hơn so với sổ đỏ.

(eFinance)