Phân loại Dây chuyền sản xuất sữa đậu nành dùng trong công nghiệp

(eFinance Online) -Tổng cục Hải quan có công văn 10866/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi  phân loại “Dây chuyền sản xuất sữa đậu nành dùng trong công nghiệp”. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải 4 của phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải chi tiết nhóm 84.38.

Theo nội dung chú giải chi tiết nhóm 84.38 “Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ ung, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật”:

“Nhóm này bao gồm các loại máy, chưa được ghi hoặc chi tiết trong chương này, dùng cho chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống (để sử dụng ngay hoặc để bảo quản, sử dụng cho người hoặc sử dụng cho động vật), nhưng không bao gồm các loại máy dùng để chiết xuất hay chế biến mỡ hoặc dầu động vật hoặc mỡ hoặc dầu thực vật (nhóm 84.79). Nhóm này cũng bao gồm các máy sử dụng trong công nghiệp hoặc thương mại, loại sử dụng trong nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tương tự”.

Mặt hàng máy sản xuất sữa đậu nành dùng trong công nghiệp là loại máy sản xuất đồ uống từ hạt đậu nành vì vậy phù hợp phân loại vào nhóm 84.38, phân nhóm 8438.80 “- Máy loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”. Mã số cụ thể của máy được xác định tùy thuộc vào kiểu máy (hoạt động bằng điện hoặc không).

Theo nội dung chú giải 4 của phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

"Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy”.

Theo đó, trường hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đủ cơ sở xác định máy sản xuất sữa đậu nành là máy thực hiện chức năng chính của dây chuyền sản xuất sữa đậu nành thì toàn bộ dây chuyền sản xuất được phân loại vào máy thực hiện chức năng chính đó.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để xác định mã số cụ thể.

(T.H)