Phân loại đối với mặt hàng ghế dùng chơi đàn piano đã qua sử dụng

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được một số ý kiến phản ảnh về việc xử lý chính sách và phân loại đối với mặt hàng ghế dùng ngồi chơi đàn piano đã qua sử dụng nhập khẩu cùng đàn piano.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời về vấn đề này tại công văn 6350/TCHQ-TXNK ngày 2/6/2014, theo đó, trường hợp mặt hàng đàn piano đã qua sử dụng nhập khẩu bao gồm đàn piano và ghế dùng ngồi chơi đàn piano đồng bộ, thì phân loại theo mã số của đàn piano, thuộc nhóm 92.01, mã số cụ thể tùy theo cấu tạo của đàn piano như loại đứng hoặc loại khác...

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là ghế dùng ngồi chơi đàn piano đã qua sử dụng không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì phân loại vào nhóm 94.01, mã số cụ thể tùy thuộc cấu tạo của ghế và chịu sự điều chỉnh của chính sách mặt hàng theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

(KL)