Phân loại mặt hàng có tên khai báo “xe tải van”

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3002/HQHCM-TXNK ngày 28/10/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiến nghị vướng mắc trong việc xác định mã số, mức giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu khai báo là xe tải VAN 2 chỗ ngồi của Công ty TNHH MTV Ô tô K&K (Công ty). 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, về xác định bản chất hàng hóa để xác định mã số:

Theo nội dung công văn số 413/ĐKVN-VAQ ngày 28/1/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mặt hàng xe ô tô nhãn hiệu KIA, số loại Morning có số khung KNABE911ADT451653, số động cơ GH3LACP187023 thuộc tờ khai nhập khẩu số 1090546693550 ngày 10/9/2015 do Công ty TNHH MTV Ô tô K&K được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 15KOT/092721 ngày 22/9/2015, có các đặc điểm chính sau:

a) Có kết cấu là nguyên thủy, được chế tạo trong quá trình sản xuất xe hàng loạt, hoàn toàn phù hợp với tài liệu của nhà sản xuất (bao gồm cả vách ngăn cố định giữa khoang chở hàng và khoang chở người - có ảnh kèm theo);

b) Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký với Loại phương tiện là Ô tô tải VAN phù hợp với Loại phương tiện mà nhà sản xuất đã công bố;

c) Kết cấu thực tế của xe có các đặc Điểm phù hợp với đặc Điểm của Ô tô tải VAN như nêu tại Mục 3.2.9 của Tiêu chuẩn quốc gia Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo Mục đích sử dụng”

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không đủ các đặc Điểm để xác định là xe ô tô tải VAN (ví dụ như ô tô tải VAN không có vách ngăn), Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có văn bản trao đổi với Cục Đăng kiểm Việt Nam để làm rõ thông tin về kết quả kiểm định mặt hàng là xe ô tô tải VAN của Công ty, trên cơ sở đó xác định mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế.

Về mức giá tính thuế: Cục Hải quan TP.HCM căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp và các quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

(eFinance)