Phân loại ống thủy tinh để sản xuất đèn quỳnh quang compact

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang về việc phân loại mặt hàng ống thủy tinh để sản xuất đèn huỳnh quang copact.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất đối với mặt hàng này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Chú giải 1 (f) Chương 94 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ công văn số 9684/BCT-CNN ngày 25/10/2013 của Bộ Công thương về việc cho ý kiến về ống thủy tinh sản xuất đèn huỳnh quang compact (trả lời công văn số 13657/BTC-TCHQ ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính).

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.39.

Mặt hàng ống huỳnh quang compact có mô tả : đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, lắp cực ca tốt nóng và nạp gas, phải trải qua 24 công đoạn gia công phức tạp để lắp ráp và gắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gia nhiệt, xoắn dây kết nối bóng đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệm trước khi đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact thuộc nhóm 85.39, mã số 8539.90.90 - Bộ phận.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra hàng thực nhập khẩu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện áp mã số theo quy định.

(eFinance)