Phân loại và xử lý thuế mặt hàng cao su như thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời công văn số 421/CSSV-VTXNK ngày 28/02/2015 của Công ty cổ phần cao su Sao Vàng về việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng Cao su SBR 1502 và SBR 1712.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về phân loại hàng hóa: Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, mặt hàng Cao su SBR 1502 thuộc mã số 4005.99.90 (phù hợp với công văn số 12582/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2014 của Tổng cục Hải quan), mặt hàng Cao su SBR 1712 thuộc mã số 4005.99.90 (phù hợp với Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 073/TB-CNHP ngày 20/01/2015 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa chi nhánh tại Hải Phòng).

Về xử lý thuế: Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 thì việc Công ty cổ phần cao su Sao Vàng khai sai mã số, thuế suất của hàng hóa nhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số thuế do cơ quan Hải quan kiểm tra ấn định.

(eFinance)