Phân loại và xử lý thuế mặt hàng phân bón

Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh có công văn xin hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón NPK theo công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 4310/HQHCM-TXNK ngày 01/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Về phân loại mặt hàng phân bón NPK có hay không bổ sung trung, vi lượng, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 1859/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2012.

Về xử lý thuế đối với mặt hàng Phân bón NPK, Bộ Tài chính đã có công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 hướng dẫn việc xử lý thuế đối với mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng. Theo đó, các đối tượng không xử lý lại (không truy thu thuế, truy hoàn thuế) phải đáp ứng 02 điều kiện là:

- Doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng thuộc mã số 3105.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Nam và được cơ quan Hải quan chấp nhận.

- Tờ khai nhập khẩu phải đăng ký trước ngày 16/4/2012.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty nêu tại công văn số 52/2014CV-VT dẫn trên không đáp ứng đủ điều kiện nên không thuộc đối tượng quy định tại công văn hướng dẫn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính.

(eFinance)