Phạt chậm nộp thuế do sáp nhập doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời công văn số 265/BMC ngày 07/9/2015 của Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC, về việc kiến nghị xóa tiền phạt chậm nộp thuế do sáp nhập công ty.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Theo đó, căn cứ khoản 2, khoản 4 Điều 55 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định dẫn trên thì Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC là doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm nộp các khoản tiền phạt chậm nộp thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.

(eFinance)