Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trích vào nguồn nào?

Hỏi: Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính ban hành chỉ quy định tỷ lệ % để lại từ nguồn thu phí thẩm định dự án (trong đó có 25% tham gia ý kiến TKCS). Nếu thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật thì 25% này sẽ trích vào nguồn nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc của phí là khoản thu bù đắp và đơn vị thu phí hay đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ được hưởng một tỷ lệ % nhất định trên số thu để trang trải chi phí cho công tác thu và dịch vụ được thu phí. Nói một cách vắn tắt là nguyên tắc có làm thì có hưởng mà không làm tự nhiên có được nguồn thu thì đương nhiên nguồn thu này sẽ thuộc về NSNN.

Với trường hợp bạn nêu, việc thẩm định dự án đầu tư có phân chia chi phí cho phần việc tham gia ý kiến của thiết kế cơ sở (TKCS) theo Thông tư số 176/2011. Ngược lại, trong thẩm định báo cáo KTKT thì không có phần việc tham gia của TKCS, cho nên không có lý do gì để lại cho đơn vị thẩm định được hưởng mà phải nộp vào NSNN.

Trường hợp đơn vị của bạn chưa thấy thoả đáng thì cần có công văn gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) để được nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn xử lý phù hợp.

(eFinance)