Phụ cấp thâm niên nghề có phải phụ cấp lương tính thêm giờ?

Hỏi: Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 thì tiền lương để tính trả thêm giờ của nhà giáo bao gồm: lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu. Vậy phụ cấp thêm niên nghề được quy định theo thông tư liên tịch số 68 có được xem là khoản phụ cấp lương để tính thêm giờ không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung của việc tính lương thêm giờ là dựa vào mức lương trong giờ của mỗi giáo viên gắn với trình độ, vị trí hiện tại của nhà giáo. Với nguyên tắc đó, chúng tôi cho rằng phụ cấp thâm niên nghề cần phải được xếp vào các khoản phụ cấp lương để tính lương thêm giờ. Lý do đơn giản là trong giờ thì nhà giáo đã được hưởng rồi, không có lý do gì gạt ra không tính ngoài giờ cho thầy cô.

Tuy nhiên, quy định trong Thông tư liên tịch số 07/2013 do 4 bộ ban hành, vậy cách tốt nhất là bạn có văn bản hỏi thêm Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị phụ trách chế độ với nhà giáo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với tư cách là cơ quan thường trực theo dõi về Bộ Luật lao động và chế độ với con người trong làm việc, nghỉ ngơi.

(eFinance)