Quản lý đội thi công và hạch toán kế toán trong xây dựng

Hỏi: Thông thường các doanh nghiệp xây dựng khi giao khoán cho các Đội thi công thì sử dụng hợp đồng giao khoán làm căn cứ cho việc xác định giá vốn. Tuy nhiên do giá cả cũng như chính sách về lợi nhuận và các vần đề khác của công ty thường xuyên thay đổi, nên phải ký nhiều phụ lục điều chỉnh (về mặt kế toán và thuế). Với trường hợp này xử lý như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc bạn ký hợp đồng giao khoán với các đội thi công trước đây cũng như thực hiện thực thanh thực chi sau này về vật tư, máy móc thi công trên cơ sở uỷ quyền cho đội ký hợp đồng cũng là phương thức quản lý nội bộ để đạt hiệu quả cao nhất.

Vấn đề bạn cần quan tâm là chứng từ hoá đơn đầu vào do đội chuyển về công ty hạch toán phải bảo đảm là trung thực, mua đúng của người bán với mã số thuế đúng của họ, đề phòng rủi ro mua vào của doanh nghiệp bỏ trốn.

Bạn làm theo cách mới cũng được nhưng trong quy định nội bộ của công ty cần quy định rõ đội phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cuả hoá đơn chứng từ đối với các công trình được công ty uỷ quyền ký hợp đồng, nếu bị cơ quan thuế đưa ra không chấp nhận thì đội phải chịu.

Tuy nhiên, dù cách nào đi chăng nữa, cũng cần có biện pháp kích thích đội, chẳng hạn như khoán chi phí nhân công, thưởng/phạt tiến độ,… những cái đó thì chỉ có bạn là người trong cuộc mới biết rõ cách nào có lợi hơn.

(eFinance)