Quỹ dự phòng tiền lương năm sau nằm ngoài hay nằm trong đơn giá lương?

Hỏi: Trong năm, công ty thực hiện trích quỹ tiền lương trên cơ sở khối lượng thực hiện nhân đơn giá tiền lương trong cơ cấu đơn giá sản phẩm được duyệt. Tổng số trích lập dự phòng cộng số tiền lương thực tế chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không vượt quá tổng quỹ lương được trích theo đơn giá thành phố.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đến thời điểm ngày 31/3 tiền lương dự phòng còn dư nằm trên TK 334 không quá 17% quỹlương thực hiện. Có ý kiến cho rằng: Ý kiến 1: “Việc trích dự phòng tiền lương phải nằm ngoài định mức đơn giá tiền lương đã được duyệt, nghĩa là việc trích lập dự phòng tiền lương được tính thêm vào chi phí quản lý. ”; Ý kiến 2: “Việc trích lập dự phòng tiền lương nằm trong quỹ lương đơn giá được duyệt, nghĩa là không tính thêm vào chi phí quản lý”.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Về nguyên tắc, DN của bạn là cty THHH MTV nhà nước cung cấp dịch vụ công, cho nên giá sản phẩm đầu ra cũng như cơ cấu lương trong đơn giá sản phẩm phải theo mức được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. DN của Bạn có quyền xác định tổng quỹ tiền lương được phép chi trên cơ sở khối lượng/số lượng sản phẩm, đơn giá  trả cho công việc/sản phẩm và tỷ lệ hoặc cơ cấu tiền lương trong đơn giá.

Về việc trích lập dự phòng tiền lương bổ sung cho năm sau liền kề : Đạo lý chính sách của quy định trích lập dự phòng tiền lương cho năm sau liền kề là yêu cầu DN để dành một phần quỹ tiền lương đã tính vào chi phí của năm trước để có nguồn trả cho năm sau để đảm bảo việc chi trả lương của DN không bị gián đoạn.

Về văn bản, Thông tư số 130/2008 có quy định việc trích lập do DN tự quyết định, được để lại số dư không quá 17% quỹ lương thực hiện; tiếp sau đó Công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 có hướng dẫn cụ thể việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Sau này, hướng dẫn được đưa vào Thông tư số 18/2011 với nội dung Bạn đọc đã trích dẫn: Trường hợp quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã được duyệt theo quy định thì việc trích lập dự phòng quỹ tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc số tiền trích lập dự phòng cộng tổng số tiền lương, tiền công thực tế đã chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không vượt quá tổng tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động theo quỹ tiền lương đã được duyệt (nếu có).

Các nội dung chính sách nêu trên tiếp tục được kế thừa tại Thông tư số 123/2012 của Bộ Tài chính, bản chất của nội dung quy định không thay đổi nhưng do có mở rộng hơn cho những DN có điều kiện được trích thêm nên TT số 123 không lấy lại đúng câu từ cụ thể của TT số 18/2011. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các DN được cơ quan cấp trên là cơ quan nhà nước duyệt đơn giá sản phẩm (và/hoặc cơ cấu lương trong đơn giá) có quyền trích dự phòng lương cho năm sau ngoài tổng quỹ lương được hưởng tính theo khối lượng sản phẩm thực tế, đơn giá đã được duyệt, cho dù khi trích thêm DN vẫn có lãi.

Việc DN đã thực hiện trích dự phòng lấy trong Tổng quỹ lương đã được xác định trên cơ sở cấp trên duyệt đơn giá sản phẩm trong đó có cơ cấu lương(hoặc tự để lại số dư TK tiền lương phải trả) như ý kiến 1 trong thư hỏi của Bạn đọc là đúng với quy định hiện hành, nhưng vẫn phải thỏa mãn điều kiện là số dư từ nguồn này đến thời điểm 31/3 năm sau không vượt quá 17% quỹ lương thực hiện.

(eFinance)