Rà phá bom mìn được NSNN bố trí vốn có chịu thuế GTGT?

Hỏi: Dự án làm đường bằng vốn ngân sách thời điểm phê duyệt tháng 12/2011, trong đó hạng mục rà phá bom mìn. Quyết định phê duyệt dự toán của Bộ Quốc phòng và UBND huyện không có VAT. Bên ký hợp đồng với chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê lại lữ đoàn (có chức năng rà phá bom mìn) thuộc quân khu làm. Vậy lữ đoàn này phải chịu những loại thuế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại khoản 26, điều 4 của Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có hoạt động: “d) Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

Đối chiếu với dự án bạn nêu trong thư hỏi (Dự án làm đường - vốn NSNN , trong đó hạng mục rà phá bom mìn - QĐ phê duyệt dự toán của Bộ Quốc phòng và UBND huyện không có VAT, bên ký hợp đồng với chủ đầu tư là công ty thuộc quân khu và công ty này lại ký hợp đồng thuê lại Lữ đoàn có chức năng rà phá bom mìn thuộc quân khu làm thì lữ đoàn này không phải nộp thuế GTGT.

Bạn đọc vui lòng xem thêm Thông tư số 06/2012 để hiểu rõ hơn.

(eFinance)