Sáp nhập 2 công ty và việc hạch toán

Hỏi: Công ty chúng tôi có 70% cổ phần tại một công ty cổ phần khác. Hiện nay chúng tôi muốn sát nhập hai công ty vào một và muốn giữ nguyên tên của công ty con bị sát nhập thành tên của công ty mới sau khi sáp nhập. Như vậy, có đúng quy định của pháp luật hay không và phương pháp hạch toán như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì các doanh nghiệp đều có quyền hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể… Luật cũng quy định rất rõ điều kiện và trình tự thủ tục thực hiện việp sáp nhập. Bạn nên tìm đọc văn bản trên để biết rõ và tránh được các rủi ro không cần thiết.

Trước khi sáp nhập, việc cần làm là quyết định của cơ quan cao nhất của 2 công ty, định giá doanh nghiệp, xác định phương án hợp nhất và chuyển đổi cổ phần. Việc này cần thuê công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực định giá, kiểm toán để họ giúp.

Việc hạch toán kế toán sau sáp nhập không có gì phải bàn nhiều, mấu chốt nhất là định giá DN ra sao, còn tài sản của 2 công ty hợp nhất thì chỉ cần làm thủ tục biên bản giao nhận, kèm các chứng từ đi kèm, không phải khai nộp thuế GTGT và cũng không phải nộp lệ phí trước bạ.

(eFinance)