Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn xử lý như thế nào?

Hỏi: Năm 2011, đơn vị tôi có mua hàng là bia, rượu, bánh kẹo. Do cận Tết hàng hóa khan hiếm, giá trị hợp đồng không lớn (dưới 500 triệu đồng) nên chúng tôi chỉ giao kết hợp đồng miệng, thanh toán bằng tiền mặt. Năm 2012, cơ quan thuế thông báo hóa đơn chúng tôi sử dụng không hợp pháp, chúng tôi đã chủ động khắc phục bằng cách kê khai lại, nộp bù thuế GTGT. Vậy đơn vị tôi có vi phạm không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trả lời: Hoá đơn GTGT của hàng hoá mua vào liên quan đến 2 loại thuế mà doanh nghiệp (DN) phải thực hiện:

- Với thuế giá trị gia tăng (GTGT): Hoá đơn mua vào của DN đã được thông báo là bỏ trốn thì không được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào vì đây là hoá đơn bất hợp pháp, nếu đã khai thì phải điều chỉnh lại (Quy định tại Thông tư số 129/2008, Thông tư số 06/2012, Thông tư số 60/2007 và  Thông tư 28/2011). Thuế GTGT đầu ra thì vẫn phải khai, tính và nộp bình thường. Như vậy DN bị rủi ro là mất thuế GTGT đầu vào, lô hàng theo hoá đơn này đượng nhiên bị thuế 2 lần.

- Với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Về nguyên tắc, hoá đơn bất hợp pháp sẽ không được sử dụng để tính vào giá vốn/chi phí khi xác định thuế TNDN. Tuy nhiên, với trường hợp hàng hoá mua/bán là có thật (phiếu nhập/xuất kho, hoá đơn GTGT khi bán ra), có thanh toán tiền,… như bạn nêu trong thư hỏi thì được vận dụng nguyên tắc xác định chi phí tại Thông tư số 130/2008, Thông tư số 18/2011 và Thông tư 123/2012 (chi phí phải phù hợp với doanh thu; chi phí để tạo ra doanh thu). Trị giá vốn mua vào và số tiền thuế GTGT đầu vào của hoá đơn được thông báo bỏ trốn và DN đã khai lại thuế GTGT đầu vào thì được tính cả vào chi phí được trừ (giá vốn) của hàng hoá này đã bán ra, thuế TNDN được tính lại vì DN đã khai điều chỉnh. Nếu làm đúng như hướng dẫn này thì không phải là bị nộp thuế TNDN 2 lần.

Trong mọi trường hợp DN mua phải hoá đơn của DN bỏ trốn thì đều bị xếp vào hành vi sai phạm, tuy nhiên, DN đã tự điều chỉnh, khắc phục trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra/kiểm tra thì không bị xếp vào hành vi khai sai trốn thuế, chỉ bị phạt số tiền chậm nộp (0,05% hoặc 0,07% mỗi ngày đối với số tiền thuế tăng thêm do khai điều chỉnh lại.

(eFinance)