Sử dụng phần được để lại của phí thẩm định đầu tư xây dựng

Hỏi: Tôi hiện đang công tác tại đơn vị hành chính thuộc UBND huyện; hàng năm đơn vị có thu phí thẩm định đầu tư xây dựng, vậy kinh phí thu được hàng năm của đơn vị có được thực hiện theo Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 về hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư không? Chúng tôi có phải trích vào quỹ lương?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư của Bộ Tài chính số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư có đề cập đến mức thu và việc phân chia số tiền thu được cũng như nội dung sử dụng tại đơn vị. Theo đó, số tiền để lại cho cơ quan thu phí được sử dụng để trang trải các chi phí liên quan đến việc thẩm định như giấy tờ văn phòng, dụng cụ, nhân công,…

Với nội dung chi về nhân công thì có liên quan đến lao động sử dụng trong đơn vị phục vụ cho công việc thẩm định và công việc thu phí, do vậy nếu như đưa vào quỹ lương chung để quản lý cho tốt hơn thì được khuyến khích áp dụng. Tuy nhiên, bạn đọc nên tham mưu với Thủ trưởng đơn vị quan tâm đến việc quản lý nguồn thu này.

(eFinance)