Tạm dừng biện pháp cưỡng chế với Công ty Cổ phần Nafoods Grup

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1294/HQNA-NV ngày 14/9/2015 của Cục Hải quan Nghệ An (kèm Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng số 58/TBL/PVB-CNNA ngày 10/9/2015 cho số tiền phạt chậm nộp 1.828.049.982 đồng), đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế với Công ty Cổ phần Nafoods Grup, do hiện công ty đang nợ Cục Hải quan Nghệ An và bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 qui định việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan;

Căn cứ khoản 2.2. Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 qui định chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Bộ Tài chính đồng ý tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Nafoods Grup với điều kiện:

- Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.

- Thời hạn tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng số 58/TBL/PVB-CNNA ngày 10/9/2015. Cục Hải quan Nghệ An có trách nhiệm làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Grup và Ngân hàng TMCP Đại Chúng để thu hồi đủ số tiền nợ trước khi hết hạn bảo lãnh.

(eFinance)