Tháng 7/2013 nhận lương của tháng 6 có bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Theo Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08/07/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực ngay từ ngày 1/7/2013. Công ty thực hiện chi trả tiền lương tháng 6/2013, ngày thực chi trả là trong tháng 7/2013, kê khai nộp thuế hạn cuối là 20/08/2013. Như vậy, tiền lương tháng 06/2013 công ty có áp dụng theo Luật thuế sửa đổi để khấu trừ phần thuế TNCN không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế tính theo năm, tạm khấu trừ và khai nộp hàng tháng căn cứ vào thu nhập hiện hữu của cá nhân, không phụ thuộc vào nguồn phát sinh số tiền đó là của tháng nào. Hết năm, cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân sẽ tổng hợp số thu nhập cả năm, tính ra số tiền thuế phải nộp theo gia cảnh, so với số thuế đã tạm khấu trừ hàng tháng để xác định số thuế thừa/thiếu cho mỗi người để tổng hợp lên quyết toán cho toàn cơ quan.

Với trường hợp của bạn hỏi thì tháng 7 mới nhận được lương của tháng 6 thì sẽ được tạm tính khấu trừ thuế tháng 7 theo  mức GTGC mới là 9 triệu đồng/tháng đối với cá nhân và 3,6 triệu đồng/tháng/người đối với mỗi người phụ thuộc.

(eFinance)