Thanh toán chi phí vé máy bay cần chứng từ gì?

Hỏi: Sếp tôi đi công tác bằng máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airline. Khi về sếp chỉ đưa cho một tờ A4. Trên đó ghi Hóa đơn-Phiếu thu tiền cước vận chuyển (liên 2). Hóa đơn này do đại lý của Vietnam Airlines xuất. Với tờ A4 đó đã đủ để được cho vào chi phí để tính thuế TNDN và kê khai hoàn thuế GTGT chưa?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Để được tính vào chi phí và kê khai thuế GTGT đầu vào, cần có chứng từ chứng minh rằng lãnh đạo công ty đi công tác như: Giấy đi đường, giấy cử lãnh đạo đi, đi về việc gì, kết quả là cái gì sau chuyến đi đó. Nhưng quan trọng hơn cả là cái cuống vé máy bay (Boarding Pass) vì đây là chứng từ vận chuyển chính xác nhất, chuẩn nhất chứng minh cho việc có bay đi, bay về. Cái hoá đơn đặc thù của hàng không kèm phiếu thu tiền mới chỉ là chứng từ mua vé máy bay thôi, chưa phải là chứng từ vận chuyển.

Với thuế GTGT, khi có tờ giấy A4 đó, các bạn có thể kê khai thuế GTGT đầu vào còn cuống vé khi nào đi sẽ cùng với giấy đi đường, bảng kê thanh toán, lúc đó mới hạch toán và kết chuyển chi phí tính thuế TNDN.

(eFinance)