Thanh toán cho nhà thầu được công ty mẹ trả thay

Hỏi: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các khoản thanh toán cho nhà thầu do công ty mẹ ở nước ngoài thanh toán cho nhà thầu. Số tiền này được thỏa thuận là tiền góp vốn của công ty mẹ ở nước ngoài vào công ty ở Việt Nam. Các chứng từ chuyển tiền cho nhà thầu công ty mẹ sao và gửi cho công ty ở Việt Nam. Chứng từ thanh toán có đủ cơ sở để kê khai khấu trừ thuế GTGT hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Công ty mẹ nước ngoài trả thay tiền phải thanh toán cho doanh nghiệp FDI (pháp nhân Việt Nam) theo Hợp đồng là chuyện bình thường. Ngoài bản sao chứng từ chuyển tiền của công ty mẹ làm căn cứ đối soát, kiểm tra, phải có : chứng từ, hoá đơn của nhà thầu về dịch vụ, hàng hoá cung cấp cho pháp nhân Việt Nam hoặc liên quan đến pháp nhân tại Việt Nam (trong trường hợp trả thay việc góp vốn bằng tiền mặt). Các chứng từ nêu trên sẽ là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài, trong đó có thuế GTGT, thuế TNDN.  

Việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp FDI là pháp nhân Việt Nam chỉ đủ căn cứ khi và chỉ khi doanh nghiệp này đã khai thuế và nộp thuế GTGT đối với dịch vụ, dịch vụ đi kèm hàng hoá do nhà thầu nước ngoài cung cấp cho DN.

(eFinance)