Thay đổi địa chỉ kinh doanh phải làm thủ tục gì?

Hỏi: Công ty tôi làm thông báo phát hành hóa đơn vào tháng 11/2011, nhưng đến tháng 4/2013 công ty tôi chuyển địa chỉ (cùng là Chi cục Thuế quận 4 quản lý, chỉ chuyển từ phường 6 sang phường 12). Tôi sử dụng tiếp tục hóa đơn đó và đóng mộc địa chỉ mới lên hóa đơn, nhưng tôi lại không làm lại thông báo phát hành hóa đơn của những số tiếp theo. Cho tôi hỏi như vậy có hợp lý không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp (DN) của bạn đã thông báo phát hành hoá đơn đặt in từ tháng 11/2011, tháng 4/2013 chuyển địa chỉ sang phường mới nhưng cùng trong quận 4, tức là không thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Tại thời gian này DN của bạn thực hiện theo Thông tư số 153/2010 và tại khoản 2, điều 9 của Thông tư số 153/2010 có quy định:

“Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.”

Thông tư số 153/2010 chưa đề cập đến trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh trong cùng 1 quận/huyện, không thay đổi cơ quan quản lý thuế. Tổng cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn đóng dấu địa chỉ mới lên các hoá đơn đã thông báo phát hành chưa sử dụng.

Việc không thông báo đến cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ kinh doanh của bạn là vi phạm quy định về đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012, đồng thời vi phạm quy định về việc thông báo phát hành và sử dụng hoá đơn theo Thông tư số 153/2010. Do đó, về nguyên tắc cần phải được xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, nếu DN của bạn vẫn khai nộp thuế bình thường, không sai phạm về các nội dung khác trong sử dụng hoá đơn thì có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi áp dụng các mức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 51/2010, Nghị định số 98/2007 và Thông tư hướng dẫn 61/2007 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/7/2013, quy định phải thông báo khi chuyển địa điểm được thực hiện theo khoản 2, điều 9 Thông tư số 64/2013 (thay thế Thông tư số 153/2010), có quy định rõ trường hợp chuyển địa chỉ nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý. Do vậy, nếu cùng hành vi không gửi thông báo đến cơ quan thuế thì không được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

(eFinance)