Thay đổi mẫu hoá đơn xử lý như thế nào?

Hỏi: Từ ngày 01/07/2013 hoá đơn tự in phải ghi MST địa chỉ của doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in lên tờ hoá đơn, Nhưng hoá đơn năm 2012 công ty đã phát hành còn 200 số không có chỉ tiêu trên, nay phái cài lại phần mềm tự in hoá đơn để bổ sung thêm chỉ tiêu trên, vậy có phải thông báo phát hành lại không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 64/2013 thì các hoá đơn đã thông báo phát hành được tiếp tục sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp (DN) báo huỷ số hoá đơn đã thông báo thì cũng được chấp nhận nhưng phải làm đầy đủ thủ tục thanh huỷ hoá đơn.

Với hoá đơn tự in, phần mềm cần được chỉnh sửa để phản ánh đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu DN của bạn không muốn huỷ 200 số đã thông báo phát hành năm 2012 chưa dùng đến để nay tiếp tục sử dụng thì DN cần có văn bản gửi đến cục thuế (gửi bản giấy có dấu cho chắc ăn), trong đó thông báo rõ việc in thêm địa chỉ và MST của nhà cung cấp phần mềm tự in. Kèm theo đó là mẫu (bản copy có đóng dấu của DN).

(eFinance)