Thay đổi người đứng tên trên Hợp đồng góp vốn có chịu thuế?

Hỏi: Công ty tôi xây chung cư và có nhận góp vốn của bà A bằng hợp đồng. Theo hợp đồng, sản phẩm được chia là một căn hộ. Do bà A tuổi đã cao nên có ủy quyền cho người thân của mình là ông B thực hiện hợp đồng (Việc ủy quyền này thỏa thuận miệng giữa bà A và ông B). Đến nay, bà A muốn thay đổi người được ủy quyền trong hợp đồng thì công ty tôi hay bà A có phải đóng thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, cần làm rõ Hợp đồng góp vốn trong tương lai có chuyển thành Hợp đồng mua/bán căn hộ chung cư rồi mới xét đến nghĩa vụ thuế.

1- Cụ bà A và ông B không có văn bản gì chứng minh là uỷ quyền, cho nên với bản hợp đồng trước pháp luật là văn bản ký kết giữ ông B và doanh nghiệp của bạn. Nay thay thế tên ông B bằng ông C là con đẻ của cụ bà A thì với văn bản trên ông B được xem là chuyển nhượng hợp đồng cho ông C.

2- Trường hợp Hợp đồng góp vốn chưa trở thành hợp đồng mua bán căn hộ thì việc thế tên B bằng C được xếp vào diện chuyển nhượng vốn, B chịu thuế thu nhập cá nhân bằng 20% trên thu nhập (nếu có). Ngược lại, khi Hợp đồng đó được chuyển thành Hợp đồng mua/bán căn hộ thì được xếp vào diện chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai và phải chịu thuế TNCN là 2% trị giá chuyển nhượng.

Bạn đọc vui lòng xem Thông tư số 113/2011, Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính để biết thêm chi tiết.

(eFinance)