Thu nhập từ cổ phiếu thưởng của cổ đông là cá nhân

Hỏi: Năm 2007 công ty có nhận được một khoản góp vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu với tổng giá trị là 830.980.000 đồng và có thặng dư vốn là 4.032.543.000 đồng. Đến năm 2011, chúng tôi đã làm thủ tục để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, chia cho các cổ đông dưới dạng cổ phiếu thưởng. Khi các cổ đông nhận phần cố phiếu thưởng nói trên thì có cần phải kê khai nộp thuế thu thu nhập cá nhân không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Về nguyên tắc, cá nhân nhận được thu nhập dưới dạng tiền hay lợi ích vật chất thì đều phải khai nộp thuế TNCN hoặc được cơ quan chi trả thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn (như trường hợp công ty của bạn).

Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong năm 2011 cho nên bạn đọc cần xem lại thời điểm tiến hành để áp thuế theo quy định. Nếu rơi vào trong khoảng thời gian có hiệu lực phát luật của Thông tư số 113/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 62/2009, Thông tư số 02/2010 và Thông tư số 10/2010/TT-BTC thì các cá nhân này chưa phải nộp thuế ngay đối với cổ phiếu thưởng.

Khi nào họ thực hiện chuyển nhượng phần vốn/cổ phiếu đang nắm giữ thì lúc đó mới tính truy nộp thuế đang được chậm nộp này cùng với thuế thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc các văn bản trích dẫn trong thư này cũng với Thông tư số 111/2013/TT-BTC để biết chi tiết hơn.

(eFinance)