Thủ tục để được miễn/giảm tiền thuê đất

Hỏi: Công ty chúng tôi thuê đất Nhà nước xây dựng nhiều hạng mục công trình theo dự án đã được phê duyệt. Đến nay toàn bộ công trình xây dựng đã hoàn thành, công ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì để được xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nghị định số 124/2005/NĐ-CP và Thông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ chính sách miễn/giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được phê duyệt. Doanh nghiệp (DN) chưa làm thủ tục thì nay bổ sung, nếu không biết chính sách mà trước đây cứ nộp, đã nộp tiền thì nay có quyền gửi văn bản đến cơ quan thuế để đề nghị xét giảm, nhất là trong lúc kinh tế rất khó khăn như hiện nay.

Hồ sơ, thủ tục cần phải có là:

- Công văn đề nghị, trong đó nêu rõ số tiền đề nghị miễn giảm ứng với từng thời gian xây dựng theo các hạng mục của dự án;

- Bảng chiết tính số tiền thuê đất phải nộp đủ , tính theo diện tích và thời gian kể từ khi phải nộp tiền thuê đất;

- Bản chụp hồ sơ về đất đai (Hợp đồng, giấy chứng nhận, biên bản bàn giao mặt bằng,…

- Hồ sơ dự án được duyệt (bản copy có đóng dấu sao lục của đơn vị);

Bạn đọc vui lòng xem các mẫu biểu tờ khai kèm theo Thông tư số 120/2005, Thông tư số 94/2011 và Thông tư số 28/2011 của Bộ Tài chính.

(eFinance)