Thủ tục hải quan nhập khẩu gỗ từ Campuchia như thế nào?

Hỏi: Công ty Vina Wood Import Export Trading Production Co., Ltd nhập khẩu gỗ rừng trồng từ Campuchia thủ tục hải quan áp dụng như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Hiện nay, việc quản lý nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2577/TTg-KTN ngày 16/12/2014 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2015. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu của Campuchia; hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn dưới Luật Hải quan. Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Việc tuân thủ pháp luật Campuchia là trách nhiệm doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia tự thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thì thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

(eFinance)