Thực hiện các chương trình giảm giá hàng bán

Hỏi: Công ty kinh doanh các mặt hàng điện tử (laptop, máy in, máy fax...). Tùy vào tình hình thị trường mà hàng tháng công ty có xây dựng các chương trình giảm giá bán hàng cụ thể đối với từng mặt hàng và có sự xét duyệt của giám đốc được ban hành bằng văn bản. Khi xuất hóa đơn bán hàng thì công ty giảm trừ trực tiếp trên đó. Công ty tôi hiểu như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn cần phân biệt rõ 2 hành vi trong kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, đó là quyết định mức giá bán và thực hiện khuyến mãi dưới hình thức chiết khấu, giảm giá.

Giám đốc của bạn hoàn hoàn có quyền quyết định mức giá bán đối với từng mặt hàng cụ thể, trong từng thời gian cụ thể, tuỳ thuộc vào tính hình thị trường. Ví dụ, tháng 9/2013 công bố máy Fax HP150 giá 3, 5 triệu đồng, tháng 10/2013 công bố giá đó 3,4 triệu đồng. Việc làm trên thuộc về quyết định giá.

Ngược lại, Giám đốc của bạn thực hiện giảm giá 10% trong khi vẫn giữ mức giá bán 3,5 triệu đồng và khi khách mua thì tính trực tiếp phần giảm trên hoá đơn; khách hàng phấn khởi vì với giá bán công bố, anh ta được hưởng lợi 10% nên mua hàng của bạn, mà không chọn hàng của người bán đúng giá công bố. Việc làm này thuộc về hành vi khuyến mại, và do vậy phải đăng ký với Sở Công Thương.

(eFinance)