Thuế bảo vệ môi trường theo Nghị định 69

Hỏi: Có trường hợp mua nilon của một cửa hàng giá mua đã bao gồm cả thuế môi trường để về đóng gói sản phẩm xuất sang nước ngoài. Xin hỏi cửa hàng của công ty mua nilon có được hoàn thuế môi trường phần nilon bán cho công ty không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là loại thuế gián thu, do người tiêu dùng chịu nhưng người nộp thuế là người sản xuất (SX), hoặc người nhập khẩu (NK) hàng hoá thuộc diện chịu thuế BVMT. Tiền thuế được cộng vào giá bán cho người mua.

Bạn đọc cần tìm đọc Thông tư của Bộ Tài chính số 159/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2012. Theo đó việc không phải chịu thuế BVMT từ ngày 15/11/2012 được áp dụng với trường hợp DN có chức năng sản xuất, gia công hoặc làm dịch vụ đóng gói hàng hoá có nhu cầu mua túi ny lông làm bao bì của doanh nghiệp (DN) sản xuất, hoặc DN nhập khẩu loại bao bì này.

Để được áp dụng việc không thu thuế thì bên mua và bên bán phải có hợp đồng, có nội dung cam kết việc mua túi về sử dụng cho mục đích làm bao bì đóng gói hàng sản xuất ra hoặc làm bao bì đóng gói. Nếu bên mua về sử dụng không đúng mục đích cam kết thì sẽ bị truy thu thuế BVMT, trong Thông tư số 159/2012 có các ví dụ cụ thể đối với từng trường hợp, đọc vào rất dễ hiểu. Các trường hợp mua túi ny lông về để bày bán tại cửa hàng thì phải chịu thuế.

Trường hợp DN của bạn mua bao bì tại cửa hàng nên giá mua/bán đương nhiên là có thuế BVMT. Vậy, cách tốt nhất là tìm đến DN có chức năng SX hoặc NK các loại túi này để làm hợp đồng mua/bán có nội dung cam kết. Hợp đồng cần ghi rõ mức giá bán theo cam kết sẽ không bao gồm thuế BVMT.

(eFinance)