Thuế đối với nhà thầu xây dựng là cá nhân

Hỏi: Ở huyện tôi có một số công trình xây dựng như: Làm đường bê tông, xây nhà văn hóa và làm kênh mương máng do nguồn vốn nhà nước và nhân dân đóng góp, nguồn vốn do một tổ chức khác tài trợ. Khi làm các công trình chủ đầu tư là các xã có thuê tổ thợ, nhóm or hợp tác xã để thi công. Xin hỏi thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN đối với tổ, thợ, nhóm và hợp tác xã có phải tính không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: 

Thuế GTGT: Theo quy định tại 12, điều 4, Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì các công trình xây dựng cơ bản được thanh toán bằng vốn đóng góp của nhân dân, kể cả công trình có nguồn vốn đóng góp của dân và vốn khác (gồm tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, và như vậy các tổ chức, cá nhân, tổ thợ, hợp tác xã (HTX) thi công các công trình này không phải nộp.

Thuế TNDN: HTX thi công sẽ kê khai nộp thuế tại địa phương nơi HTX đăng ký thuế.

Thuế TNCN: Thực hiện theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, theo đó cá nhân sẽ khai nộp thuế TNCN theo biểu thuế tiền lương (nếu là thợ làm công) hoặc theo biểu thuế kinh doanh (Thu nhập = Doanh thu – chi phí; hoặc thu nhập = doanh thu x tỷ lệ thu nhập/doanh thu; Tỷ lệ % thu nhập theo quy định của cục thuế tỉnh).

Bạn đọc vui lòng tới cục thuế để được hướng dẫn khai cụ thể các mẫu biểu về khai thuế hoặc khấu trừ thuế theo quy định

(eFinance)