Thuế đối với ô tô mua cho dự án ODA

Hỏi: Bên em là dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của tổ chức NORAD - Nauy. Dự án có đặt văn phòng và ban quản lý ở Việt Nam. Hiện nay, dự án đang muốn mua ô tô sử dụng. Nếu mua ô tô nhập khẩu nguyên chiếc thì phải chịu những loại thuế và phí gì? Nếu mua xe ở Việt Nam thì phải chịu những lại thuế và phí gì và bao nhiêu %?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, bạn cần xem lại hồ sơ dự án xem ODA  thuộc loại ODA không hoàn lại hay là ODA vay, trong đó có 1 phần không hoàn lại (ODA hỗn hợp); thứ hai, nội dung văn kiện hiệp định có quy định gì? Nếu ghi là được miễn các loại thuế khi nhập khẩu cần có xác nhận để làm thủ tục miễn thuế theo các văn bản là Thông tư số 123/2007, Thông tư số 194/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp quy định là thuế theo quy định hiện hành thì phải nộp đủ.

Thứ ba, nếu văn kiện hiệp định tài trợ đó ghi rõ là tiền viện trợ không thu xếp cho nộp thuế thì cơ quan chủ quản của bạn có trách nhiệm cân đối nguồn vốn đối ứng trong nước để trả thuế.

Mức thuế phải nộp đối với xe ô tô nhập khẩu là: Thuế nhập khẩu 78% trên giá CIF, thuế TTĐB 45%, 50% hoặc 60% trên giá có thuế nhập khẩu, thuế GTGT 10% trên giá có 2 loại thuế này, khi đăng ký thì nộp lệ phí trước bạ và lệ phí cấp biển, đăng ký lưu hành phương tiện. Với xe ô tô mua trong nước thì chỉ phải nộp thuế GTGT, còn thuế TTĐB đã được tính trong giá bán của cơ sở sản xuất xe ô tô rồi. Các loại phí và lệ phí thì áp dụng như xe nhập khẩu.

Bạn đọc cố gắng xem lại văn kiện và hồ sơ dự án để lựa chọn phương án tối ưu cho hoạt động của dự án.

(eFinance)